TagsTuyển dụng Giám Sát Hiện Trường (Nhôm Kính) - Lương 12 - 20Tr

Tag: tuyển dụng Giám Sát Hiện Trường (Nhôm Kính) - Lương 12 - 20Tr

Giám Sát Hiện Trường (Nhôm Kính) – Lương 12 – 20Tr

Mô tả việc làm- Tổ chức quản lý, giám sát tiến trình, chất lượng thi công nhôm kính tại công trường.- Làm việc với Nhà thầu chính, TVGS, CĐT tại công trình về các công việc triển khai trong...