TagsTuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Nhập Từ 10 - 15 Triệu

Tag: tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Nhập Từ 10 - 15 Triệu

Nhân Viên Kinh Doanh – Thu Nhập Từ 10 – 15 Triệu

Mô tả việc làm- Tìm kiếm, duy trì, mở rộng và phát triển nguồn khách hàng, đối tác- Đi làm việc tại các Huyện theo sự sắp xếp của công ty.- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến...