TagsTuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

Tag: tuyển dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

Nhân Viên Kỹ Thuật

Mô tả việc làm- Nhân viên kéo dây thuê bao, lắp đặt mạng, sữa chữa cài đặt mạng interrnet cho khách hàng, duy trì bảo dưỡng đường dây thuê bao đến nhà khách hàng- Chi tiết trao đổi khi...