Group Việc Làm Hà Tĩnh
TagsTuyển dụng Quản Lý Nhà Hàng

Tag: tuyển dụng Quản Lý Nhà Hàng

Quản Lý Nhà Hàng

Mô tả việc làm- Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tại cửa hàng: nhân sự, doanh thu, hàng hóa- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và quản lý toàn bộ nhân viên.- Quản lý...