Group Việc Làm Hà Tĩnh
TagsViệc làm Giám Sát Bán Hàng - Sales Supervisor Central 1

Tag: việc làm Giám Sát Bán Hàng - Sales Supervisor Central 1

Giám Sát Bán Hàng – Sales Supervisor Central 1

Mô tả việc làm- Triển khai và kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tại các điểm bán trên các kênh GT được thực hiện đầy đủ và đúng với mục tiêu của...