Group Việc Làm Hà Tĩnh
TagsViệc làm Nhân Viên Thị Trường Tỉnh Toshiba Việt Nam

Tag: việc làm Nhân Viên Thị Trường Tỉnh Toshiba Việt Nam

Nhân Viên Thị Trường Tỉnh Toshiba Việt Nam

Mô tả việc làm- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ- Hỗ trợ, thúc đẩy số bán tại nhà phân phối và đại lý- Training sản phẩm cho Ps, nhân viên đại lý.- Báo cáo thông...