Trang chủNgười Tìm ViệcTRƯƠNG HỮU DŨNG - Kỹ sư xây dựng

TRƯƠNG HỮU DŨNG – Kỹ sư xây dựng

Group Việc Làm Hà Tĩnh
TRƯƠNG HỮU DŨNG – Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thành Thảo Nguyên
Cán bộ kỹ thuật
10/2014 – 04/2016
-Lập kế hoạch nhập vật tư, tiến độ cấp vật tư, thiết bị cho công trình;
-Làm hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình;
-Giám sát kỹ thuật thi công trực tiếp tại công trường, làm việc trực tiếp với các bên TVGS, BQLDA
Công ty Cổ Phần Xây Dựng C.E.O
Cán bộ kỹ thuật
05/2016 – 05/2021
-Lập kế hoạch nhập vật tư, tiến độ cấp vật tư, thiết bị cho công trình;
-Làm hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình;
-Giám sát kỹ thuật thi công trực tiếp tại công trường, làm việc trực tiếp với các bên TVGS, BQLDA
Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Môn
Nhân viên văn phòng
07/2021 – 04/2022
Làm hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình
Công ty TNHH Thanh Tiến
Cán bộ kỹ thuật
05/2022 – 11/2022
– Lập kế hoạch nhập vật tư, tiến độ cấp vật tư, thiết bị cho công trình.
– Làm hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán công trình.
– Giám sát kỹ thuật thi công trực tiếp tại hiện trường, làm việc trực tiếp với các bên Tư vấn giám sát, ban quản lý dự án về các vấn đề trong phạm vi công việc tại công trường.

RELATED ARTICLES