Trang chủAn Toàn Lao Động/Môi TrườngTuyển dụng Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên tại Hà Tĩnh...

Tuyển dụng Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên tại Hà Tĩnh – T&T GROUP – TẬP ĐOÀN T&T GROUP

Group Việc Làm Hà Tĩnh
Tuyển dụng Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên tại Hà Tĩnh – T&T GROUP – TẬP ĐOÀN T&T GROUP

 • Địa điểm tuyển dụng: Hà Tĩnh
 • Mức lương: Thương lượng
 • Hết hạn: 28/07/2022
 • Mô tả việc làm

  MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
  Chế độ kế toán được cải tiến và hoàn thiện đảm bảo phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các giao dịch phát sinh và cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu thông tin về quản lý;
  Công tác thu/chi được kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty và các quy định pháp luật có liên quan;
  Bộ máy kế toán được quản lý, vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp;
  Báo cáo tài chính được lập tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty;
  Tham mưu ban lãnh đạo công ty các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu hóa nguồn lực tài chính của công ty và dự báo rủi ro liên quan tới kế toán, tài chính, thuế…
  Hệ thống các quy trình kế toán được xây dựng và ban hành, các công việc kế toán được chuẩn hóa theo các quy trình;
  Công tác kế toán được tổ chức, quản lý phù hợp với hoạt động của công ty theo từng giai đoạn và chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.
  NHIỆM VỤ (Nêu cụ thể các nhiệm vụ được yêu cầu thực hiện)
  Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đôn đốc mọi nhân viên trong Phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Phòng Kế Toán. Cụ thể là:
  Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
  – Đào tạo, tập huấn theo quy định của Tập đoàn và quy định pháp luật liên quan đến kế toán;
  – Lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ phát sinh;
  – Xác định các nhóm, loại chứng từ, sổ và báo cáo kế toán cần thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định từng thời kỳ và phù hợp với đặc điểm hoạt động;
  – Lưu trữ chứng từ kế toán.
  – Xây dựng các mô tả chức danh công việc;
  – Định biên nhân sự kế toán từng thời kỳ;
  – Xác định các chức danh công việc kế toán;
  – Khóa sổ và lập báo cáo tài chính;
  – Xây dựng hệ thống biểu mẫu cho việc lập báo cáo tài chính Công ty;
  – Xác định các quy định, quy trình cần xây dựng;
  – Ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh;
  – Xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán;
  Quản lý hoạt động thu/chi tại Công ty
  – Hướng dẫn thực hiện và soát xét thống kê kế hoạch thu chi tại Công ty;
  – Phân nhóm các khoản thu chi theo các tiêu chí như bản chất hoạt động, tính cấp thiết, mức độ ưu tiên…làm cơ sở cho thực hiện kế hoạch thu chi hiệu quả;
  – Xây dựng mẫu biểu thống kê kế hoạch thu chi tại Công ty theo hướng dẫn chung của Tập đoàn;
  – Đốc thúc các phòng ban liên quan thực hiện kế hoạch thu chi đã được phê duyệt để đảm bảo hoàn thành kế hoạch;
  Xây dựng vận hành hệ thống kế toán quản trị
  – Xác định nhu cầu thông tin kế toán cho mục đích quản trị nội bộ từng thời kỳ;
  – Kiểm tra, giám sát việc áp các định mức, tiêu chuẩn và đánh giá tính hiệu quả của các định mức, tiêu chuẩn này;
  – Tổ chức phân tích thông tin từ các báo cáo quản trị và đề xuất các giải pháp theo hướng tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả;
  – Dự báo các rủi ro liên quan đến kế toán, tài chính và thuế.
  – Cụ thể hoá và bổ sung các nội dung cần thiết vào từng biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán, thiết kế các mẫu biểu báo cáo để phục vụ cho việc thu thập thông tin quản trị nội bộ;
  – Lập và duy trì các báo cáo kế toán quản trị phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội bộ từng thời kỳ;
  Quản trị công tác kế toán
  – Xây dựng các quy trình công việc kế toán áp dụng tại Công ty;
  – Cập nhật chỉnh sửa các quy định, quy trình, biểu mẫu để phù hợp với quy mô, đặc thù của Công ty và Tập đoàn tại từng thời kỳ.
  – Hướng dẫn, đào tạo và triển khai những quy chế, quy trình và quy định của Tập đoàn liên quan đến công tác kế toán đối với các công ty thành viên bao gồm cả việc đầu mối trong giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.
  – Xây dựng quy định về kế toán áp dụng tại Công ty theo hướng dẫn chung của Tập đoàn;
  Soát xét các nghiệp vụ kinh tế
  – Thảo luận kết quả soát xét với các bên liên quan để tổng hợp báo cáo kết quả.
  – Tiếp nhận các yêu cầu soát xét cùng hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan;
  – Xây dựng danh mục các nội dung, khía cạnh mà kế toán sẽ soát xét trên các giao dịch, tài liệu và hồ sơ;
  – Thực hiện các soát xét theo phạm vi nội dung, khía cạnh đã xây dựng;
  Tham mưu, tư vấn
  – Đề xuất các giải pháp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong [1] nâng cao hiệu quả các lợi ích kinh tế trong hoạt động điều hành, [2] tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình nội bộ của Công ty, Tập đoàn và pháp luật có liên quan đến thuế, kế toán trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và/hoặc độc lập theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế toán.
  TRÁCH NHIỆM
  – Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên phát hiện và ghi nhận các cá nhân suất sắc;
  – Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty trong việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch được giao;
  – Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành của pháp luật. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các Quy định nội bộ của Công ty và Tập đoàn;
  – Thực hiện các trách nhiệm khác được Lãnh đạo Công ty và Tập đoàn giao.
  – Chủ động, tuân thủ theo văn hóa làm việc: Không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác… nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và làm tổn hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của Công ty và Tập đoàn;
  – Thực hiện, quản lý toàn bộ nhân viên trong Ban để đẩy mạnh hiệu quả công việc và đảm bảo tất các hạng mục đều đạt kế hoạch đề ra;
  – Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty và chủ động, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc ngoài tầm kiểm soát để Ban Giám đốc kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và giải quyết;
  – Chấp hành công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng của Tập đoàn;
  – Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ một cách cẩn trọng, vì lợi ích chung của Công ty và Tập đoàn. Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, các tài liệu văn bản được giao quản lý lưu trữ… cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Công ty và Tập đoàn dưới bất kỳ hình thức nào;

  Yêu cầu tuyển dụng

  Yêu cầu Tiêu chuẩn
  YÊU CẦU KINH NGHIỆM, NĂNG LỰC, KỸ NĂNG
  Bằng cấp:
  • Có chứng chỉ CPA/ACCA/CFA/CIMA là một ưu thế
  • Đại học trở lên (chuyên ngành tài chinh, kế toán)
  Kiến thức:
  • Có tư duy logic, hệ thống, chiến lược tốt
  • Nắm vững kiến thức về công tác quản lý, quản trị và điều hành
  • Am hiểu lĩnh vực tài chinh, kế toán, thống kê
  Kinh nghiệm:
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đồng
  • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán
  Kỹ năng:
  • Có tố chất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phối hợp hiệu quả.
  • Thành thạo các phần mềm quản lý.
  • Có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích, tổng hợp.
  Ngoại ngữ & yêu cầu khác
  • Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt trong giải quyết công việc, không né tránh, ỷ lại.
  • Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn.
  • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

  Quyền lợi công việc

  Lương tháng thứ 13
  Bảo hiểm sức khỏe
  Môi trường chuyên nghiệp

  Thông tin khác

  Thông tin việc làm
  Địa điểm làm việc: Hà Tĩnh
  Mức lương:Thương lượng
  Thời hạn hồ sơ: 28-07-2022
  Chức vụ: Nhân Viên
  Hình thức: Đang cập nhật
  Kinh nghiệm: Đang cập nhật
  Số lượng: Đang Cập Nhật
  Bằng cấp: Đang cập nhật

  Nộp hồ sơ liên hệ

  TẬP ĐOÀN T&T GROUP

  Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  TẬP ĐOÀN T&T GROUP

  Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclam.hatinh.top – Xin cảm ơn!

  RELATED ARTICLES

  Toyota Tân Phú